Båten

Förstasida   Dagbok   Jag   Båten   Installerad utrustning   Tänkt utrustning   Planerad rutt


Båten är av typen Netta 30, även kallad H 30. Hon heter Frida. Det är en okänd storasyster till H-båten och lillasyster till H 35an. Ritad av Hans Groop. Byggd 1978 i Finland. Hon är 9,0 m lång, 2,5 m bred och har ett djupgående på 1,5 m. Enligt pappren skall hon väga 2500 kg men idag väger hon nog 3500 kg. Det smala skrovet gör att hon rör sig snabbt genom vattnet utan att behöva ha stora segelytor. Det V-formade huvudspantet och de låga friborden gör att där kommer upp en del vatten på däck. Hon har en blyköl på 1500 kg. Eftersom bly är så tungt så finns där en kölficka mellan skrovbotten och kölvikten. Detta utrymme fungerar här hemmaomkring bra som kylskåp och är alltid en bra samlingspunkt för slagvattnet, och därmed placering av länspumpar.
Original hade hon en stor på 15 m² men det är bytt till ett 20 m² segel. Hon har en 9/10 dels rigg med masten ståendes på däck. Masten har dubbla raka spridare, dubbla undervant och backstag. Jag har kompletterat med fiolstag och checkstag. Masten är 12 m lång men bommen är bara 2 m. Den korta bommen gör att jag inte kan ha något en-line revsystem. Jag har i stället två linor till varje rev. Dessa är nerdragna till sittbrunnen, så jag behöver inte gå upp på däck för att reva storen. En fördel med den korta bommen är att den knappt går in över sittbrunnen. Storskotet sitter på bridgedäck (mellan nedgångsluckan och sittbrunnen). Skotskenan täcker hela sittbrunnsbredden.

Förstaget sitter 40 cm in från fören. På denna sitter där en Furlex rulle med en genua 1:a på 21 m². Jag har en peke som sticker fram 30 cm framför båten. I denna sätter jag en 65 m² genacker som hissas till masttoppen. Innanför förstaget har jag ett löstagbart kutterstag där jag kan sätta en 7 m² stormfock.

Stagningen av masten är ganska omfattande. En gång när satt på masten och alla linor och stag satt på plats var där en som sa att en spindel skulle gå vilse i den masten.

Uppifrån är där följande.
- Från masttopp, häckstag som går akteröver, fiolstag i
   sidled och genackerfallet som går föröver.

- På nivån under sitter där backstag som går akteröver,
   toppvant som går i sidled, spridarna till fiolstaget,
   och förstaget som går föröver.

- På nästa nivå sitter checkstagen som går akteröver,
   mellanvanten som går i sidled, övre spridarna,
   fiolstagen, och kutterstaget som går föröver.

- På den nedersta stödpunkten sitter där dubbla undervant
   som stöttar föröver, i sidled och akteröver. Där sitter
   också de undre spridarna.

Allt i masten har bytts medan jag har haft båten. Efter ett masthaveri gick jag upp i dimension på vanten, så det är 6 mm vajer på alla. Då fick jag också gå upp i storlek på alla vantskruvarna (8 stycken). Det underlättar med reservvant om alla har samma dimension.

Frida har en 12 hk Yanmar diselmotor.

Akter om sittbrunnen finns ett stuvfack och sittbrunnen är 2 m lång. Detta gör att salongen börjar ganska långt fram på båten. Samtidigt minskar vikten på den smala aktern. Rorkulten sitter i aktre delen av sittbrunnen framför det aktre stuvfacket.

Salongsöverbyggnaden är ganska hög och därför har jag en invändig höjd på 1,72 m. Salongsväggen mot förpiken sitter 1 m framför maststöttan och därför har man satt salongsbordet på maststöttan. Förpiken blir ganska liten och jag använder den till toa och stuv. Från salongen går där på vardera sida quarterbedskojer akteröver in under sittbrunnsbänkarna. Babordskojen har tagits bort till förmån för en frysbox och stuvutrymme. Där finns därför tre kojer i båten. Babords salongskoj har en låda in i förpiken för fötterna. Det är denna koj jag använder för den har tillräcklig längd och är lätt att komma ur. Styrbords quarterbedskoj har också tillräcklig längd för mej. På babords sida sitter också pentryt. På styrbords sida finns ett skåp med ett kartbord på toppen.

Jag har ett doghouse över nedgångsluckan. I framkant sitter där en instrumentlåda. Jag har också tre glas i framkant på doghouset. Taket är gjort i glasfiber och i det har jag fällt in högtalare och läslampor. På toppen sitter där två stycken 60 W solpaneler.

Över sittbrunnen har jag ett biminitak som alltid sitter uppe. På toppen av detta sitter två stycken 80 W solpaneler. På sidorna av sittbrunnen mellan övre mantågslinan och skrovkantslisten har jag vindskydd (som alltid sitter uppe). Mellan dessa vindskydd och biminitaket kan jag fästa tygstycken, liksom att jag kan sätta tygstycken mellan taket och ner till akter om det aktre stuvfacket samt ett tyg ner till doghousetaket och därmed är hela sittbrunnen täckt. Där finns ett antal stora plastfönster i dessa tygstycken.

Där finns totalt tre stuvfack med lucka tillgängliga från sittbrunnen. Ett på vardera sida akter om quarterbeden och ett akter om sittbrunnen. I det aktre stuvfacket har jag två stycken 10 kg gasolflaskor. I ryggstöden finns där på vardera sida ett stuvfack utan lucka. Längst fram i fören finns ett stuvfack som nog är tänkt för ankare och annan förtöjningsutrustning men som jag idag i princip inte använder.

I förpiken framför babordskojensfotlåda har jag en holdingtank till toaletten. Denna tank går ända upp till däck och har där en tömning. Direkt framför denna tank har jag byggt en kättingbox. I toppen på boxen sitter ett vertikalt elektriskt ankarspel. Från däck finns också en lucka ner i boxen. I fören, akter om det främre stuvfacket under kättingboxen, har jag i botten byggt två stycken vattentankar på 130 l vardera. I aktre delen av sittbrunnen har jag i botten byggt en 160 l dieseltank.


På denna bild ser man nästan hela botten. Det går nästan att se skarven mellan blyet och övriga kölen. Den ligger precis i skugglinjen i kölens framkant. Den lilla skäddan och det delvis balanserade rodret ligger också i skuggkanten. Där är en rak axel bak till en Autoprop propeller som sitter direkt för om rodret.
De tre prickarna på sidan på förskeppet är dräneringshålen av kättingboxen.

På kanten mellan skrov och däck sitter där hela vägen en 40 mm hög aluminiumlist. Denna har avlånga hål som jag bl.a. använder för att fästa sittbrunnens vindskydd. Den ger ett visst skydd mot att halka överbord med fötterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar